Just another weblog
Thursday December 13th 2018

Ważne pytania o lokaty bankowe

Ważne pytania o lokaty bankowe

Lokaty bankowe to jeden z podstawowych produktów dostępnych w bankach. Cieszą się dużą popularnością, ale nadal wielu klientów ma wiele wątpliwości związanych z tymi produktami. Postaramy się więc przynajmniej część z nich rozwiać.

Jakie oprocentowanie wybrać?

Lokaty bankowe mogą mieć oprocentowanie zmienne lub stałe. Większość banków nie daje jednak klientom możliwości wybrania rodzaju oprocentowania. Podejmuje tę decyzję samodzielnie. W przypadku lokat krótkoterminowych stosują oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne jest zastrzeżone dla lokat długoterminowych. Lokata ze stałym oprocentowaniem pozwala obliczyć już w dniu jej założenia, jak wysokie odsetki zostaną dopisane do zgromadzonych na niej środków.

Sprawdź również https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/

Czy moje oszczędności są bezpieczne?

Wiele osób obawia się, że w razie, gdy bank zbankrutuje lub z innego powodu utraci płynność finansową, stracą oszczędności zdeponowane na lokacie. Nie muszą się jednak tego bać. Na lokatach mogą bezpiecznie ulokować swoje oszczędności, gdyż są one chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W razie problemów banku, to Fundusz przejmie jego zobowiązania gwarantując wypłatę środków do wysokości stu tysięcy euro – oczywiście w złotówkach.

Czy mogę wcześniej wypłacić środki?

Oczywiście klienci mają do tego prawo. Ale, gdy środki z lokaty zostaną wypłacone przedwcześnie, utracone zostaną odsetki. W jednych bankach klienci utracą tylko część odsetek, w innych stracą wszystkie. Konsekwencje, które klienci poniosą wcześniej zrywając umowę, a więc czy stracą wszystkie lub część odsetek, są opisane w zawieranej z bankiem umowie.

Czy mogą dopłacić pieniądze w czasie trwania umowy?

Lokaty terminowe nie dają możliwości dopłacania pieniędzy w trakcie trwania umowy. To ich bardzo istotna wada. Osoby, które chciałyby swoje oszczędności dopłacać, powinny wybrać konto oszczędnościowe. Nie tylko można na nie dopłacać pieniądze, ale można to także robić w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości.

Lokaty bankowe to jeden z produktów oferowanych przez banki, który cieszy się dużą popularnością.

Next Topic:

More from category

Witaj, świecie!

Witaj w sieci blogx.pl. To jest Twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij blogowanie! No [Read More]

Interesting Sites

    Archives